Certificaten

 

ISO 14001
De internationale norm voor milieubeheer ISO 14001 bepaalt wereldwijd erkende eisen voor milieubeheer. De ISO 14001-norm legt de nadruk op een permanent verbeterproces als middel om de respectieve vastgelegde doelstellingen op het vlak van milieuprestaties van een organisatie te bereiken. 
 
Paper-by-Nature
Paper-by-Nature is het eerste pan-Europese keurmerk voor verwerkte papierproducten. Onafhankelijke controles garanderen dat producten met dit label voldoen aan de strenge criteria voor een verantwoorde omgang met het milieu in elk stadium. Tot de criteria behoren energiebesparing, een beperking van de uitstoot van schadelijke stoffen in het water en de lucht en een beperking van gevaarlijke stoffen tijdens de verwerking. 
 
De Blauwe Engel
De Blauwe Engel is een van de oudste milieukeurmerken ter wereld. Het ondersteunt zowel de belangen op het vlak van milieubescherming als van consumentenbescherming. Producten die dit label dragen, zijn in alle opzichten uitzonderlijk milieuvriendelijk. Zij voldoen aan de hoge eisen op het vlak van bescherming van de gezondheid en veiligheid op het werk en ook van geschiktheid voor het beoogde doel. Aspecten als het spaarzaam gebruik van grondstoffen bij de productie en bij het gebruik, een lange levensduur en duurzame verwerking zijn van groot belang.
 
FSC® / PEFC 
Een milieuvriendelijk, sociaal gunstig en economisch, draagkrachtig beheer van bossen bevorderen – dat is de missie van de Forest Stewardship Council® (FSC®). Het FSC®-keurmerk op een hout- of papierproduct is een ondubbelzinnige indicator dat het product afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. 
 
Het FSC®- (Forest Stewardship Council®) en het PEFC-keurmerk (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) verzekeren Bong Belgium dat papier dat wordt vervaardigd volgens de principes van duurzaam bosbeheer ook volgens die principes verder worden verwerkt. Door de toekenning van de keurmerken (handelsmerklicentiecode FSC® C0016808) werd bevestigd dat de bedrijfsprocessen zo zijn georganiseerd, dat van bij de productie tot het eindproduct kan worden bewezen dat gebruik is gemaakt van geschikte stoffen en materiaal.
 
FSC® staat voor een wereldwijd actieve organisatie die hoge ecologische, sociale en economische normen heeft ontwikkeld, die in gelijke mate bedoeld zijn ter bescherming van de bossen en van de belangen van de mensen die van de bossen leven. Op die manier bieden wij onze klanten de mogelijkheid om hun producten in het kader van de traceerbaarheid van de productieketen (Chain of Custody, afgekort CoC) te laten vervaardigen in een gecertificeerde drukkerij en dat ook kenbaar te maken. Het doel van deze tracering van de productieketen bestaat erin een verband te leggen tussen de informatie over de gebruikte en toegepaste grondstoffen en hun herkomst.
 
Bong Belgium draagt hierdoor opnieuw een steentje bij tot een actieve bescherming van het leefmilieu. Bong voldoet zowel aan de eisen van FSC® als van PEFC. U vindt hierover ook nog meer informatie op www.fsc.org en ook www.pefc.org. Met deze bijdrage bewijst Bong Belgium aan zijn klanten, het publiek en alle medewerkers dat het bedrijf zich verantwoordelijk voelt voor de bescherming van het leefmilieu, een verantwoord en duurzaam gebruik van hulpmiddelen en de permanente vermindering van de milieu-impact.