Green credentials

Milieuvriendelijke brieven en verpakkingen 

De meeste enveloppen en verpakkingen van Bong zijn gemaakt van hernieuwbaar materiaal zoals fijn papier. De fusie met Hamelin heeft heel wat kansen opgeleverd om het vervoer tussen de vestigingen van de groep te optimaliseren. Dat heeft geleid tot een lager energieverbruik en een verminderde uitstoot. 
 
De volledige levenscyclus
Bong zorgt actief voor het leefmilieu tijdens de volledige levenscyclus van enveloppen en verpakkingsmateriaal, van de verwerking van fijn papier tot de recyclage. Enkele belangrijke milieuaspecten zijn de herkomst van de grondstoffen uit de bossen, de productie van fijn papier en de verwerking tot enveloppen en verpakkingsmateriaal, het vervoer naar en van de productievestigingen van Bong en het verbruik en de recyclage van de producten. 
 
Houtpulp uit gecertificeerde bossen
Bong koopt enkel fijn papier van producenten met een goede reputatie die grondstoffen gebruiken met een herkomstlabel. Het grootste deel van de grondstoffen bestaat uit nieuwe vezels die zijn geoogst in gecertificeerde bossen. De grondstof voor papier dat wordt gebruikt voor de productie van enveloppen is hernieuwbaar en alle papier dat wordt gebruikt, voldoet aan de normen die zijn vereist door de klanten en de regelgevende overheid. 
 
De productie van fijn papier
Het grootste volume bestaat uit ongecoat wit fijn papier, de rest uit ongebleekt, bruin kraftpapier en kringlooppapier. Door de samenwerking met leveranciers wordt het papier steeds verder ontwikkeld om te garanderen dat de enveloppen van Bong altijd optimaal te verzoenen vallen met het leefmilieu. 
     
De productie van enveloppen
Inktresten en andere stoffen die worden gebruikt in het productieproces, worden ingezameld en gerecycleerd of verwijderd met toegestane middelen. Er gelden ook strenge milieucriteria voor andere componenten, zoals lijm, inkt en vensterfolie. Vrijwel alle fabrieken gebruiken inkten op waterbasis en oplossingsmiddelenvrije lijm. 
 
Postproductie afvalpapier wordt gesorteerd per soort en verkocht om te worden verwerkt als gerecycleerd papier in allerlei papierproducten. Meer dan 90 procent van het totale productieafval wordt momenteel gerecycleerd. De rest wordt gebruikt voor energierecuperatie of naar een stortplaats gebracht. Het afval wordt verwijderd conform de geldende regelgeving en er wordt geen gevaarlijk afval opgeslagen. 
 
Kortere vervoertrajecten
Voor het vervoer van materiaal en afgewerkte producten werkt Bong samen met bedrijven met een goede reputatie. De fusie met Hamelin heeft geleid tot meer mogelijkheden om goederen naar klanten te vervoeren vanuit nabijgelegen vestigingen, waardoor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot daalt. 
 
BONG WERKT ACTIEF AAN DUURZAAMHEID DOOR:
•zijn productiemethodes te verbeteren om de milieu-impact van de emissie te minimaliseren 
• te proberen een zo groot mogelijk deel van zijn productaanbod van een milieukeurmerk te voorzien
• leveranciers en klanten te beïnvloeden om bij het ontwerpen van hun producten voorrang te geven aan een kringloopbenadering en het behoud van natuurlijke rijkdommen 
• de kennis en het bewustzijn van milieuproblemen van al zijn medewerkers te verhogen
 
Aankoopbeleid
Zowel om financiële als ecologische redenen streeft Bong ernaar om zijn aankopen te beperken tot minder leveranciers over de hele lijn, zowel voor grondstoffen als voor diensten en transport. Minder maar sterkere relaties bieden betere kansen om normen vast teleggen en de voorwaarden te verbeteren. Grondstoffen zijn goed voor ongeveer twee derde van alle aankopen van Bong en ongeveer drie vierde daarvan bestaat uit papier. 
 
Certificaties en milieukeurmerken
Bong is lid van Paper by Nature, een organisatie die de enige pan-Europese norm voor verwerkte papierproducten heeft ontwikkeld. Het ecolabel van Paper by Nature is van toepassing op alle stadia van de productie en de levenscyclus van het product. Het is de eerste allesomvattende, duidelijke en betrouwbare certificatie voor verwerkte papierproducten. Het label garandeert dat de grondstoffen afkomstig zijn van verantwoord beheerde bossen en dat de producten worden vervaardigd in gecertificeerde fabrieken. 
 
 Bong is van plan om alle productievestigingen te laten certificeren volgens de norm van Paper by Nature. Eind 2010 waren al negen fabrieken gecertificeerd. Sommige producten van Bong dragen ook de labels van Nordic Swan en FSC (Forest Stewardship Council).
 
Milieubeheersysteem
Het milieubeleid wordt omgezet in systematische, praktische actie door middel van het milieubeheersysteem van Bong, ISO 14 001. Het milieubeheersysteem legt niet alleen normen vast voor onze eigen activiteiten, maar biedt Bong ook de mogelijkheid om op constructieve wijze invloed uit te oefenen op leveranciers, transportbedrijven en andere partners om binnen hun eigen bedrijf aandacht te hebben voor milieuaspecten.